Info

Voorwoord van het bestuur

®Westra Foto en Media 2022

Vandaag de dag  mag het bloemencorso van Drogeham zich tot de top van Nederland rekenen.

Dankzij deze status is het bloemenspektakel uitgegroeid tot een drukbezocht en gewaardeerd uitgaansevenement. Voordat het kleurrijke schouwspel dit aanzien verwierf, moest er echter een lange weg afgelegd worden.

Het bloemencorso dankt haar ontstaan aan een aantal inwoners van het dorp, welke hadden gemeend dat er iets in het dorp georganiseerd moest worden. de eerste gondelvaart op wielen vormde een optocht van versierde boerenwagens en verklede personen.

Dit jaarlijks terugkerende evenement vond steeds meer draagvlak onder de bevolking.

In de 90e jaren  vond er een absolute doorbraak plaats. Nadat men bij het  bloemencorso in Eelde was wezen kijken was een ieder dol enthousiast men moest in Drogeham ook met bloemen werken. Het gebruik van bloemen was daarmee een feit. Delen van wagens werden opgefleurd met Dahlia’s..

Na de omslag van een  gewone dorpsoptocht naar bloemenparade leek de ontwikkeling geen grenzen meer te kennen. Iedereen droeg zijn steentje bij aan de totstandkoming van het hoogtepunt van het jaar de gondelvaart op wielen.

Dat Drogeham het niveau van dorpsoptocht ontsteeg, bleef niet onopgemerkt publicatie in de krant, radio en televisie bewoog veel mensen ertoe een kijkje te komen nemen bij het bloemencorso in Drogeham.

Door de vele verwonderde reacties van deze mensen kwamen er nog meer mensen naar het kleine dorp aan de Sânnen.

Het vormde de beloning voor de eendracht en de saamhorigheid van een hechte gemeenschap, sinds september 2016 staat de Gondelvaart op wielen op de lijst van het Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland het spreekt voor zich dat wij als organisatie ontzettend trots op zijn.

Vrijdag 16 en zaterdag 17 september 2022 wordt ongetwijfeld weer een onvergetelijk corsoweekend met muziek en entertainment.

Wij wensen u in ieder geval heel veel plezier.

Bestuur stichting Gondelvaart op wielen Drogeham.