Gopwielenerf

Bestuur

 Op deze pagina is een overzicht van de organisatie (2016)

 

bestuur2016

Het bestuur: van links naar rechts: Willem Koster, Dineke van der Weij, Edwin de Jong, Jellie Hamstra, Rick Stienstra, Sija Koster, Hendrik van der Veer, Roana Plugge en Marinus Kootstra

Willem Koster Voorzitter

Jellie Hamstra Secretaris PR + Sponsoring

Dineke van der Weij Penningmeester

Roana Plugge Algemeen lid

hendrik

Hendrik van der Veer Algemeen lid

Sija Koster Sponsoring + Juryleden

Rick Stienstra Algemeen lid

Marinus Kootstra Algemeen lid

Edwin de Jong Korpsen