Volg ons!!!

Nieuws

 

 

Voorwoord voorzitter

 

Gondelvaart op wielen steeds weer verrassend apart

Als voorzitter van de stichting gondelvaart op wielen Drogeham nodig ik u namens het bestuur van harte uit om de gondelvaart op wielen op vrijdag 18 en zaterdag 19 september a.s. te komen bezoeken.

Ook dit jaar is het ons weer gelukt de gondelbouwers enthousiast te maken voor deelname aan dit evenement, want zonder gondels geen gondelvaart op wielen.Het resultaat mag er dan ook weer zijn.  De buurtgroepen hebben de afgelopen maanden weer hard gewerkt om hun creatie gereed te krijgen. Ten eerste om als deelnemer aan de wedstrijd zo hoog mogelijk te eindigen en ten tweede om u als toeschouwer een groot plezier te doen zodat u tevreden huiswaarts kunt keren.

Achter de schermen wordt bijna het hele jaar gewerkt aan de voorbereidingen. Grote bewondering hebben wij dan ook voor al die vrijwilligers, al die mensen die zich inzetten om de gondelvaart op wielen tot een succes te maken.En het resultaat mag er zijn. De aantrekkingskracht van het evenement beperkt zich niet alleen tot mensen uit de omgeving van het oude Brinkdorp, uit de wijde omtrek komen belangstellenden naar Drogeham om het schouwspel van Bloemen, Figuratie en Licht van nabij mee te maken.

Onze dank gaat nu al uit naar de gondelbouwers, vele vrijwilligers die zich hebben ingezet en gaan inzetten, de Provincie Fryslân en de Gemeente Achtkarspelen, voor hun bijdragen financieel en materieel, de adverteerders en evenement- sponsoren, die het ons financieel mede mogelijk maken om de gondelvaart op wielen in deze opzet te blijven organiseren.

Ik nodig u uit om erbij te zijn. Om het spektakel in Drogeham mee te beleven.Om de gondelreuzen aan u voorbij te zien gaan,  muzikaal begeleid door fantastische korpsen, om de sfeer te proeven en om u te laten verrassen.

Daarom, graag tot ziens op vrijdag 18 en zaterdag 19 september in Drogeham.

Willem Koster

Voorzitter stichting

Gondelvaart op wielen Drogeham